Taller de Consciència Emocional

Conèixer les pròpies emocions i les dels altres.

Autoconeixement.

Vocabulari emocional.

Empatia.

Emoció, pensament i comportament.

Taller de Regulació Emocional

Donar una resposta apropiada a les emocions que experimentem.

Expressió emocional

Regulació d’emocions i sentiments

Habilitats d’afrontament

Autogenerar emocions positives

Taller d'Autonomia Emocional

Generar emocions apropiades en el moment en què es necessiten.

Autoestima

Automotivació

Responsabilitat

Actitud Positiva

Resiliència

Taller de Compètencia Social

Facilitar les relacions interpersonals

Escolta activa

Respecte

Comunicació assertiva

Compartir emocions

Comportament cooperatiu i prosocial

Prevenció i resolució de conflictes